CCCAS Calendar

September 29
TV Service – CCCAS Poloa 
Rev. Manuele Mataafa 
Sunday School break begins

October 9
Su’ega A’oa’o Fesoasoani

October 13
White Sunday
TV Service – KFTS

October 15-18
7th Revision CCCAS Constitution @ Kanana Fou

October 27
TV Service – 
CCCAS Sacramento
Rev. Salesa Faalau

November 3
TV Service – 
CCCAS Nua & Seetaga
Rev. Tavita Mailoto

November 10
Sunday School & Youth Visitations begins – OAK

November 3
Seminary Sunday Offering
TV Service – CCCAS Fagaalu
Rev. Lalomauga Paau

November 29-30
KFTS Entrance Exam

Upu Fou a le Alii

Tusi Faitau Aso EFKAS

Aso Gafua – Setema 23: “To mai le Vai” (Drawn from the water)
Tusi Faitau – Esoto 2:1-10
Matua – ff.3-4: “Ua le toe mafai ona nā ia te ia, ona ia ave ai lea mo ia o le ato kome, na ia puluti ai i le pulu emeri ma le pulu safeta; na ia tuu ai le tama, ona tuuina ai lea i le vao utuutu i le auvai o le vaitafe. A ua tu mamao atu lona tuafafine ina ia iloa pe iu ina faapefea o ia.”
Tatalo: Le Atua e, o le na te fuatia o matou loto. Tuu atu o matou faamoemoega o lenei aso ma aso uma se’i e tapenaina ma faamanuia mai, Amene.

Latest Publications

Lamepa

Iulai-Aokuso 2019

Vasega Amata#1

Sunday School
Aug-Dec 2019

Vasega Amata#2

Sunday School
Aug-Dec 2019

Vasega Laiti

Sunday School
Aug-Dec 2019

Vasega Feoloolo

Sunday School
Aug-Dec 2019

Vasega Matutua

Sunday School
Aug-Dec 2019

Matutua Faapitoa

Sunday School
Aug-Dec 2019

Tusi Autalavou

Autalavou
Aug-Dec 2019

Tusi Faitau Aso

Iulai-Tesema 2019

Lamepa

Me-Iuni 2019

Iloiloga VII Faavae EFKAS

Oketopa 15-18, 2019 i Kanana Fou

Tala Fou EFKAS

Mae’a le Fono Tele 32 a le UCC i Milwaukee, WI
Iuni 21-25, 2019
Ua mae’a le Fono Tele 32 a le United Church of Christ (UCC) sa faia lea i Milwaukee, WI, i Amerika, amata ..fa’aauau

Fa’auuga a le Seminare Fa’afaifeau i Kanana Fou 2019
Iuni 8, 2019
O le aso 8 o Iuni sa fa’ataunuu ai le fa’auuga a le Seminare Faafaifeau i Kanana, o le lona 33 ai lea o faauuga fa’aauau

A’oa’o Kanana Fou ua sauni e ulufale mai i le Seminare
Iuni 7, 2019
O le aso 7 o Iuni na faia ai le ta’utinoga a i latou sa pasia le su’ega ulufale mo le Seminare Faafaifeau i Kananafa’aauau

To’a 26 le ‘au fa’auu mai le aoga maualuga i Kanana Fou
Iuni 6, 2019
E to’a 26 le ‘au fa’auu sa fa’amanuia lo latou taumafai mai i le aoga   .fa’aauau

Annual Members Meeting a le CWM (FGFL) i Malua, Samoa
Me 31-Iuni 5, 2019
O le fonotaga fa’ale-tausaga a Ekalesia o loo avea ma totino o le CWM (FGFL) .….fa’aauau