CCCAS Calendar

October 13
White Sunday
TV Service – KFTS

October 15-18
7th Revision CCCAS Constitution @ Kanana Fou

October 27
TV Service – 
CCCAS Sacramento
Rev. Salesa Faalau

November 3
TV Service – 
CCCAS Nua & Seetaga
Rev. Tavita Mailoto

November 10
Sunday School & Youth Visitations begins – OAK

November 24
Seminary Sunday Offering
TV Service – CCCAS Fagaalu
Rev. Lalomauga Paau

November 29-30
KFTS Entrance Exam

December 1
Advent Sunday

December 15
TV Service – CCCAS 
Petesa Tai
Rev. Eleasaro Faataa

December 22
Sunday School & Youth Xmas break begins

Upu Fou a le Alii

Tusi Faitau Aso EFKAS

Aso Sa - Novema 18: “Taofi ma le atoa” (Thoroughly to hold)
Tusi Faitau - Salamo 27:1-14
Matua - f.4b:
“Ia ou nofo i le fale o le Ali'i i aso uma o lo'u ola, ina ia ou iloa atu ai le matagofie o le Ali'i, ma ou sailiili i lona malumalu.”
Tatalo: Ia manino ma toto'a la matou va'ai le Ali'i e, ina ia matou fiafia ma iloa ona matou fa'amatalaina lou mamalu ma lou matagofie, Amene.

Download Latest Publications

Lamepa

Setema-Oketopa 2019

Lamepa

Iulai-Aokuso 2019

Tusi Faitau Aso

Iulai-Tesema 2019

Fono Tele XXXIII

CCCAS 40th Year Anniversary

Iulai 12-26, 2020 @ Kanana Fou

Tala Fou EFKAS

Mae’a manuia le Iloiloga VII o le FAAVAE EFKAS
Oketopa 15-18, 2019
Ua mae’a le iloiloga VII o le FAAVAE o le EFKAS sa feagai ma le Komiti filifilia o le iloiloga i le aso 15…..fa’aauau

Tapenaga mo le Iloiloga VII o le FAAVAE EFKAS
Setema 30, 2019
Ua toe nei o se aga ona faataunuu lea o le faamoemoe a le Ekalesia Aoao ua leva ona fau po fau ao: o le iloiloga VII o lana FAAVAE…….fa’aauau

Momoli le Misionare Fou i Ft. Sill, Lawton, OK, ma le asiasiga a le KFM
Setema 5, 2019
O le aso 5 o Setema 2019 na momoli ai le misionare fou mo le galuega fou faamisionare i Ft. Sill, Lawton, OK…..fa’aauau

Mae’a le Fono Tele 32 a le UCC i Milwaukee, WI
Iuni 21-25, 2019
Ua mae’a le Fono Tele 32 a le United Church of Christ (UCC) sa faia lea i Milwaukee, WI, i Amerika, amata ..fa’aauau

Fa’auuga a le Seminare Fa’afaifeau i Kanana Fou 2019
Iuni 8, 2019
O le aso 8 o Iuni sa fa’ataunuu ai le fa’auuga a le Seminare Faafaifeau i Kanana, o le lona 33 ai lea o faauuga fa’aauau