CCCAS Calendar

August 11
Sunday School & Youth
back in session

September 1
Good News Sunday
Father’s Day (NZ, AUS) 
TV Service – CCCAS Taputimu 
Rev. Elder Tautalatasi Fanolua

September 3
KFTS Fall 2019 begins

September 15
TV Service – CCCAS Waianae Rev. Frank Papu

September 29
TV Service – CCCAS Poloa 
Rev. Manuele Mataafa 
Sunday School break begins

October 9
Su’ega A’oa’o Fesoasoani

October 13
White Sunday
TV Service – KFTS

October 15-18
7th Revision of the
CCCAS Constitution
@ Kanana Fou

October 27
TV Service – 
CCCAS Sacramento
Rev. Salesa Faalau

Upu Fou a le Alii

Tusi Faitau Aso EFKAS

Aso Gafua - Aokuso 19: “Ia faia ma le atoatoa” (With all your muchness)
Tusi Faitau: Teuteronome 6:1-22
Matua ff.4-5: “Isaraelu e, faalogologo mai ia, o le Alii lo tatou Atua, o le Alii e to’atasi lava ia. Ia e alofa atu i le Alii lou Atua ma lou loto atoa, ma lou agaga atoa, ma lou malosi atoa.”
Tatalo: Le Alii e, ia a’oa’o mai ia iloa ona tapua’i ma le faamaoni i lau Afio, i soo se mea ou te alu i ai, Amene.

Latest Publications

Vasega Amata#1

Sunday School
Aug-Dec 2019

Vasega Amata#2

Sunday School
Aug-Dec 2019

Vasega Laiti

Laiti

Sunday School
Aug-Dec 2019

Vasega Feoloolo

Sunday School
Aug-Dec 2019

Vasega Matutua

Sunday School
Aug-Dec 2019

Matutua Faapitoa

Sunday School
Aug-Dec 2019

Tusi Autalavou

Autalavou
Aug-Dec 2019

Tusi Faitau Aso

Iulai-Tesema 2019

Lamepa

Me-Iuni 2019

PCC

Pacific Day of Prayer 2019

Iloiloga VII Faavae EFKAS

Oketopa 15-18, 2019 i Kanana Fou

Tala Fou EFKAS

Mae’a le Fono Tele 32 a le UCC i Milwaukee, WI
Iuni 21-25, 2019
Ua mae’a le Fono Tele 32 a le United Church of Christ (UCC) sa faia lea i Milwaukee, WI, i Amerika, amata ..fa’aauau

Fa’auuga a le Seminare Fa’afaifeau i Kanana Fou 2019
Iuni 8, 2019
O le aso 8 o Iuni sa fa’ataunuu ai le fa’auuga a le Seminare Faafaifeau i Kanana, o le lona 33 ai lea o faauuga fa’aauau

A’oa’o Kanana Fou ua sauni e ulufale mai i le Seminare
Iuni 7, 2019
O le aso 7 o Iuni na faia ai le ta’utinoga a i latou sa pasia le su’ega ulufale mo le Seminare Faafaifeau i Kananafa’aauau

To’a 26 le ‘au fa’auu mai le aoga maualuga i Kanana Fou
Iuni 6, 2019
E to’a 26 le ‘au fa’auu sa fa’amanuia lo latou taumafai mai i le aoga maualuga i Kanana Fou i lenei  .fa’aauau

Annual Members Meeting a le CWM (FGFL) i Malua, Samoa
Me 31-Iuni 5, 2019
O le fonotaga fa’ale-tausaga a Ekalesia o loo avea ma totino o le CWM (FGFL) .….fa’aauau