CCCAS Calendar

May 26
TV Service – 
CCCAS Seattle VI
Rev. Elder Aunuua Vasega

June 2
TV Service – CCCAS Laulii
Rev. Iakopo Seumalo

June 6
Graduation – 
Kanana Fou High School

June 7
Ta’utinoga – A’oa’o Ulufale i Kanana Fou

June 8 
Graduation – Kanana Fou Theological Seminary

June 9
Pentecost Sunday

June 16
Father’s Day (AS, US)

June 23
TV Service – CCCAS Aunuu
Rev. Samuelu Tuilaepa

July 7
TV Service – 
CCCAS Petesa Uta
Rev. Elder Tusi Seanoa

Upu Fou a le Alii

Tusi Faitau Aso EFKAS

Aso Tofi – Me 23: “O upu fa’amalosi fa’ale-lagi” (A word of heavenly encouragement)
Tusi Faitau – Tan. 10:1-21
Matua – ff.18-19: “Ona toe pa’i mai lea ia te a’u o le tasi ua pei se tagata, ua ia fa’amalosi mai ia te a’u. Ua fa’apea mai o ia, o oe o le tagata ua alofa teleina, ‘aua e te fefe, ia e manuia, ia e fa’amalosi, ia e fa’amalosi lava......”

      E le fa’apea o atagia se loto popole ia Tanielu, ae ua matuā fa’aletonu ona lagona ona o le tulaga ua i ai ona tagata.  Ua iloa e Tanielu se fa’aaliga, o loo aumaia ai se va’aiga fou e ese mai nai lo le mea o loo tupu.  E ui i le tele o isi va’aiga eseese ua fai pea ma lape, a o lenei fa’aaliga, ua va’aia ai se itu fa’ale-agaga i tua atu o ia mea.  

      O le autū o lenei faitauga, o le tulaga ese o le mea moni o loo tupu. ‘O le tasi ua pei se tagata’, e fa’atatau lea i le taua fa’ale-agaga ua o’o mai.  E le o silafia e le nu’u le telē o le tauiviga o loo feagai mai i latou.  E tele foi fetaua’iga o loo tutupu i lugā i le lagi, e le o silafia i lalo i le lalolagi.  Ae ui i lea, o le upu fa’amalosi na maua e Tanielu mai i le lagi: taga’i i Lē o lo o tau mo outou – o le Atua malosi!  E ui na fa’aletonu le soifuaga le taimi nei i lalo i le lalolagi, a o lona mana silisili ese, e pei ona fa’aalia i lugā i le lagi, na te le iloa ai se toilalo ma se faia’ina. ‘Aua laia tatou te popole.

Tatalo: Le Atua e, fesoasoani mai ia te a’u ina ia ou manatua mea moni.  ‘Aua ne’i o’u fefe i le malosi o le fili, āua o au agelu o lo’o tau mo a’u,Amene.

Latest Publications

Lamepa

Mati-Aperila 2019

PCC

Pacific Day of Prayer 2019

CWM

Devotional
2019

WCC

Week of Prayer 2019

Tusi Faitau Aso

Ianuari-Iuni 2019

Tala Fou EFKAS

Mafutaga Faafouina a le ‘Aufaigaluega i Kanana Fou
Aperila 22, 2019
O le aso 22 ma le aso 23 o Aperila sa faataunuu ai le mafutaga faafouina a le ‘aufaigaluega…..fa’aauau

Sauniga o le Fu’a 2019 faia i le malumalu UA TAUNUU
Aperila 14, 2019
O le Aso Sa i le aso 14 o Aperila i le 2:30 i le aoauli, sa faataunuuina ai le sauniga o le...fa’aauau

Fono Ekalesia Soo-Faatasi ma Faatonu KVZK-TV
Aperila 9, 2019
Sa faia le fonotaga a ta’ita’i o Ekalesia Soo-Faatasi i Amerika Samoa...fa’aauau

Mafutaga a Malua, Piula, ma Kanana Fou
Mati 27, 2019
O le mafutaga a Kolisi Faafaifeau: o Malua, Piula, ma Kanana... fa’aauau

Fa’apaiaina le malumalu ‘UA TAUNUU’
Ianuari 18, 2019
Ua taunuu ma le manuia le fa’amoemoe a le Ekalesia i le fa’apaiaina….fa’aauau