CCCAS Calendar

April 28
TV Service –
CCCAS Pago Pago

Rev. Richard Faavae

May 12
TV Service – CCCAS Fitiuta 
Rev. Kaimoko Lifuka
Mother’s Day

May 26
TV Service – 
CCCAS Seattle VI
Rev. Elder Aunuua Vasega

June 2
TV Service – CCCAS Laulii
Rev. Iakopo Seumalo

June 6
Graduation – 
Kanana Fou High School

June 7
Ta’utinoga – A’oa’o Ulufale i Kanana Fou

June 8 
Graduation – Kanana Fou Theological Seminary

June 9
Pentecost Sunday

June 16
Father’s Day (AS, US)

Upu Fou a le Alii

Tusi Faitau Aso EFKAS

Aso Lulu – Aperila 24: "O le agalelei o tagata ese" (The kindness of strangers)
Tusi Faitau – Luka 24:13-29
Matua – f.15: "Ua la fetautalatalaa’i, ma fesu'eai, ona fa'alatalata mai ai lea o Iesu, ua o faatasi ma i la'ua.”

O le savaliga i le aai o Emau na tutupu ai mea sili.  Ua avea le pogisa o le la va'ai ia Iesu, ma auala e manatua ai e so'o nisi mea e uiga ia te ia. O felafolafoaiga o loo to manatu ai ia Iesu, ma mea na ia faia, e fai ma molimau o lana galuega fa'aola. O Iesu o ia o le Keriso, e tatau ona tigaina o ia, a o lei o'o i lona itu Atua.  O lona mamalu ma lona silsiliese, ua fa'aalia i lona toe soifua manumalo.  O le tofitofiina o le areto, na talitonu ai so'o nei, o Iesu lea. Auā na o Iesu lava na te faia lenei fa'atinoga, ua iloa ai o ia e tagata faatuatua.

E i ai taimi tatou te malaga ai ma tagata tatou te lē masani ai.  O lo tatou malaga ma i latou, o le fa'aaliga lea o le mafuta mai o le Atua, ma tatou ofoina atu mo i latou le agalelei e tausia ai, e pei ona tausia foi i tatou e le Atua.  Ua aumai e nei so'o se fa'ataitaiga mo i tatou e ala i le agalelei ma le tausia o isi tagata.  O le agalelei i tagata ese, o le fa'ata'ita'iga na amata mea ai Iesu.

Tatalo: Le Tamā e, fesoasoani mai ia pupula o matou mata, ina ia matou iloa ai lou mafuta mai, ma matou agalelei atu ai i isi, Amene.

Latest Publications

Lamepa

Mati-Aperila 2019

PCC

Pacific Day of Prayer 2019

CWM

Devotional
2019

WCC

Week of Prayer 2019

Tusi Faitau Aso

Ianuari-Iuni 2019

Tala Fou EFKAS

Mafutaga Faafouina a le ‘Aufaigaluega i Kanana Fou
Aperila 22, 2019
O le aso 22 ma le aso 23 o Aperila sa faataunuu ai le mafutaga faafouina a le ‘aufaigaluega…..fa’aauau

Sauniga o le Fu’a 2019 faia i le malumalu UA TAUNUU
Aperila 14, 2019
O le Aso Sa i le aso 14 o Aperila i le 2:30 i le aoauli, sa faataunuuina ai le sauniga o le...fa’aauau

Fono Ekalesia Soo-Faatasi ma Faatonu KVZK-TV
Aperila 9, 2019
Sa faia le fonotaga a ta’ita’i o Ekalesia Soo-Faatasi i Amerika Samoa...fa’aauau

Mafutaga a Malua, Piula, ma Kanana Fou
Mati 27, 2019
O loo faia le mafutaga a Kolisi Faafaifeau: o Malua, Piula, ma Kanana...fa’aauau

Fa’apaiaina le malumalu ‘UA TAUNUU’
Ianuari 18, 2019
Ua taunuu ma le manuia le fa’amoemoe a le Ekalesia i le fa’apaiaina….fa’aauau

7th Revision CCCAS Constitution

October 15-18, 2019 @ Kanana Fou