Aso Gafua – Me 20:  “O le a i’u tofotofoga” (Trials will have an end)
Tusi Faitau – Tanielu 8:1-14
Matua – f.13: “Seia afea ea le fa’aaliga i la le taulaga e fai i aso fai so’o, ma le agasala e fa’atafuna ai, ona tu’uina atu lea o le malumalu atoa ma ‘au ia solia lava?”

      O lenei fa’aaliga fa’a-apokalifa o se a’oa’oga i le tala fa’asolopito a Iutaia, a’o se a’oa’oga e le na’o mo le tuana’i.  Ina ua maliu Alesana le Sili (gau le nifo), sa vae-fa lona mālō (nifo e fa) i lalo o le puleaga o ana ta’ita’i ‘au e to’a fa.  O Anetioka Epifano sa ia pule sauā ia Iutaia i lea vaitau.  O lana mea mata’utia sa fai, ua ‘aumai le mea tuaolo e osi ai le taulaga i totonu o le malumalu, ua ta’ua e le matua o lenei aso, “le agasala e fa’atafuna ai.”

      Sa matua tigaina Iutaia i lalo o le puleaga a Epifano, ma o le fesili a Tanielu, poo afea e i’u ai.  A o le tali a le Atua, ia fa’atuatua.  Poo le a le tulaga faigata o mea e tutupu mai, ia fa’atuatua, e i ai le i’uga o tofotofoga.   

Tatalo: Ia fesoasoani le Agaga o lau afio ina ia mafai ona matou iloa mai le tuana’i, ina ia faigofie ai le lumana’i mo i matou. Amene.