Prayer Watcher’s Fellowship

Mafutaga 'Au Leoleo


Rev. Elder Tautalatasi Fanolua
President


Rev. Elder Mafutaga Faaleaoga
Secretary


Rev. Pou Taua’a
Treasurer

Similar to the Christian Endeavor’s Fellowship, the Prayer Watcher’s Fellowship (Mafutaga ‘Au Leoleo) was first introduced as early as 1890 by the missionaries of the London Missionary Society (LMS).   It was first known as the Watcher’s Band, the Prayer Union of the LMS, whose purpose was for all of its members worldwide to band together in prayer for the mission and work of the LMS.  Members of the Watcher’s Band were asked to pray for LMS missionaries in China, Africa, Madagascar, New Guinea, Polynesia, and all of the mission fields worldwide where the LMS were active in mission work.

Today, following its motto – “Watch & Pray” – the Prayer Watcher’s Fellowship is set up in each member congregation of the CCCAS, where each member fellowship gathers together at least once a week, likely during the early morning of Saturday, to engage in prayer meetings and prayer sessions; praying not only for God’s mission abroad, but as well as how God is working within their own locality.  A prayer meeting lectionary is published annually by the Prayer Watcher’s Fellowship (Tusi a le ‘Au Leoleo) to assist  all fellowship members in their prayer sessions (click here to download the 2019 edition).

As an auxiliary fellowship of the CCCAS, the Prayer Watcher’s Fellowship has its own policies and procedures for governance and carrying out their ministerial activities.  The  officers of the Prayer Watcher’s Fellowship include: the President (Peresitene), who is elected from the pool of Vice-Presidents to a term of 2 years; the Vice-President(s), the title designated to the Elder Ministers within the fellowship who are elected from each Region; a Secretary (Failautusi), who is elected for a term of 3 years from among fellowship members; and a Treasurer (Teutupe), who is also elected to a term of 3 years from among fellowship members.  Executive members of the Prayer Watcher’s Fellowship consists of one elected Elder Minister and one elected minister from each Region.  But during its fellowship-wide meetings, each local Prayer Watcher’s Fellowship within each member congregation of the CCCAS is to have one representative present.

Besides its emphasis on gathering together in prayer, the Prayer Watcher’s Fellowship is also a major contributor to the CCCAS Pension fund and to other ministry and mission projects of the CCCAS.

Ta’utinoga a le ‘Au Leoleo

Ou te ta’utino atu, o le Mafutaga a le ‘Au Leoleo, o le mafutaga tatalo a le Ekalesia, e galueaina ai le ola faaleagaga o le ‘au fa’atuatua i le Atua.  Ou te ta’utino atu foi, o le Atua o le Agaga lava ia, e su’esu’e i o tatou agaga ma fuatia o tatou ola.  O le mea lea ou te ta’utino atu ai, o le a ou su’esu’e ifo i lo’u ola, ma o’u to’aga i mafutaga tatalo ma tapuaiga, atoa ma mea uma e fai a le Ekalesia, ina ia ou le tama ninii pea i le fa’atuatua, a ia oo i le fua o le ua matua i le Agaga.  Ou te ta’utino atu o le a fai ma a’u tatalo e tauave pea, le Alii e, ia e alofa mai ia te a’u le tagata agasala ua fa’amagaloina.  Ia e foai mai le lototele e suia ai mea ua tatau ona sui, ma le toafilemu e talia ai mea e le tatau ona suia, ma foa’i mai le atamai e iloa ai le eseesega o ia mea.  Ia o’o mai lou Malo, ma ia faia Lou finagalo i le lalolagi e pei ona faia le lagi, Amene.