Prayer Watcher's Fellowship

Mafutaga 'Au Leoleo

Rev. Elder Tautalatasi Fanolua
President

Rev. Elder Mafutaga Faaleaoga
Secretary

vacant
Treasurer

The Prayer Watcher’s Fellowship was also introduced by LMS missionaries into the Samoan mission no earlier than 1890.   It was first known as the “Watcher’s Band,” the Prayer Union of the London Missionary Society. Its purpose was for all of its members worldwide “to band together in prayer” for the mission work of the LMS.  Members of the Watcher’s Band were asked to pray for LMS missionaries in China, Africa, Madagascar, New Guinea, Polynesia, and all  mission fields worldwide where LMS missionaries were active in the mission work to spread the Gospel of Jesus Christ.

Today, following its motto – “Watch & Pray” – the Prayer Watcher’s is set up in each member congregation of the CCCAS, where local fellowships gather together amongst themselves at least once a week, preferably early Saturday morning, to engage in prayer meetings; praying not only for God’s mission abroad, but also how God is working within their own locality.  A prayer meeting lectionary is published annually by the Prayer Watcher’s Fellowship (Tusi a le ‘Au Leoleo) to assist all fellowship members in their prayer meetings (click here to download the 2019 edition).

As an auxiliary branch of the CCCAS, the Prayer Watcher’s Fellowship has its own policies and procedures for governance.  Its executive officers include: a President, who is elected to a term of 2 years; Vice-President(s) – the title designated to the Elder Ministers who are elected into the executive body from each Region; and a Secretary and Treasurer, who are elected from among Executive members to a term of 3 years. Members of the Executive body of the Prayer Watcher’s Fellowship are made up of one Elder Minister and one minister elected from each Region.

Besides its emphasis on gathering together in prayer, the Prayer Watcher’s Fellowship is also a major contributor to the CCCAS Pension fund and to other ministry and mission projects of the CCCAS.

Ta'utinoga a le 'Au Leoleo

Ou te ta’utino atu, o le Mafutaga a le ‘Au Leoleo, o le mafutaga tatalo a le Ekalesia, e galueaina ai le ola faaleagaga o le ‘au fa’atuatua i le Atua.  Ou te ta’utino atu foi, o le Atua o le Agaga lava ia, e su’esu’e i o tatou agaga ma fuatia o tatou ola.  O le mea lea ou te ta’utino atu ai, o le a ou su’esu’e ifo i lo’u ola, ma o’u to’aga i mafutaga tatalo ma tapuaiga, atoa ma mea uma e fai a le Ekalesia, ina ia ou le tama ninii pea i le fa’atuatua, a ia oo i le fua o le ua matua i le Agaga.  Ou te ta’utino atu o le a fai ma a’u tatalo e tauave pea, le Alii e, ia e alofa mai ia te a’u le tagata agasala ua fa’amagaloina.  Ia e foai mai le lototele e suia ai mea ua tatau ona sui, ma le toafilemu e talia ai mea e le tatau ona suia, ma foa’i mai le atamai e iloa ai le eseesega o ia mea.  Ia o’o mai lou Malo, ma ia faia Lou finagalo i le lalolagi e pei ona faia le lagi, Amene.